Λίστα νέων με tag "announcement"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα, ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με βιβλία, παιδαγωγικό υλικό και αναλώσιμα. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα δεν θα δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με υλικά. θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και τα υλικά ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα δεν θα δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με υλικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνισμού προμηθειών που έχει προκηρυχθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση

Πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες στους Πρόχειρους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς του Ιδρύματος, που διεξήχθησαν στις 04.12.2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέος Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέος Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα δεν θα δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με υλικά, από σήμερα μέχρι και την 31-12-2019   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα, ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με βιβλία και παιδαγωγικό υλικό. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις νηπιαγωγε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέος Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα, ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με βιβλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα δεν θα δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με υλικά, από σήμερα μέχρι και την 31-12-2017. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέος Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Ομάδα Ειδών: ΒΙΒΛΙΑ (Αριθμός Διακήρυξης 1/2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι, το Ίδρυμα άρχισε να δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για ενίσχυση τους με παιδαγωγικό και άλλο υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παραίτηση του κ. Βίκτωρα Θ. Μελά Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής. Με την προσφορά του για τριάντα τέσσερα χρόνια, υπηρέτησε άοκνα τους σκοπούς του Ιδρύματος, με κό

Διαβάστε περισσότερα