Ανακοινώσεις


24/04/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα, ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με βιβλία και παιδαγωγικό υλικό.
Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις νηπιαγωγείων που έχουν ενισχυθεί από το Ίδρυμα κατά την προηγούμενη πενταετία.
  06/12/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέος Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός : Τεχνικός Σύμβουλος (Αριθμός Διακήρυξης 3/2018)   18/10/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα δεν θα δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με υλικά, από σήμερα μέχρι και την 31-12-2018
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνισμού προμηθειών που έχει προκηρυχθεί, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και τα υλικά ενίσχυσης.
  05/10/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα, ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με βιβλία. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις νηπιαγωγείων που έχουν ενισχυθεί από το Ίδρυμα κατά την προηγούμενη πενταετία.
  21/3/2018 ΨΗΦΙΣΜΑ
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(Με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του πρώην Προέδρου της Δ.Ε. Βίκτωρος Μελά )

Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την Προσχολική αγωγή, η οποία συνήλθε εκτάκτως με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του Βίκτωρος Θ. Μελά, εκφράζει την βαθύτατη οδύνη των μελών της. Ο εκλιπών υπηρέτησε πιστά το Ίδρυμα από τη θέση του Προέδρου της Δ.Ε. για τριάντα τέσσερα (34) συνολικά έτη και συνέβαλε τα μέγιστα για τη λειτουργία του Ιδρύματος και την ευόδωση των καταστατικών του σκοπών, θα παραμείνει δε στη μνήμη όλων για την προσωπικότητά του, τη συνέπεια, την εντιμότητα, το ήθος, την ευγένεια και την επιστημονική του κατάρτιση.

Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος, ως ένδειξη πένθους και προκειμένου να αποτίσει ελάχιστο φόρο τιμής στον εκλιπόντα, αποφάσισε ομόφωνα:

 1. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και παράλληλα να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια και η θλίψη όλων προς την οικογένειά του και τους οικείους του.
 2. Να παραμείνουν κλειστά τα γραφεία του Ιδρύματος την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία.
 3. Να παρασταθούν στην εξόδιο ακολουθία μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, εκπροσωπούντα το Ίδρυμα.
 4. Να διατεθεί χρηματικό ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 25.000,00) προς ενίσχυση νηπιαγωγείων στη μνήμη του.
 5. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο.

Αθήνα, 21.03.2018
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος   29/11/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα δεν θα δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με υλικά, από σήμερα μέχρι και την 31-12-2017. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνισμού προμηθειών που έχει προκηρυχθεί, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και τα υλικά ενίσχυσης.   20/10/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέος Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Ομάδα Ειδών: ΒΙΒΛΙΑ (Αριθμός Διακήρυξης 1/2017)   19/12/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος, καλεί τους συμμετέχοντες στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό του Ιδρύματος, που διεξήχθη στις 2.12.2016 για την Ομάδα Ειδών: Παιδαγωγικό Υλικό / Ψυχοκινητική Αγωγή (Αριθμός Διακήρυξης 4/2016), προκειμένου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της Πρόσκλησης, να αιτηθούν και λάβουν, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, από τα γραφεία του Ιδρύματος, αντίγραφα των Πρακτικών που συντάχθηκαν από την Επιτροπή Διενέργειας εκάστου Διαγωνισμού.   22/06/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ   25/02/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι, το Ίδρυμα άρχισε να δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για ενίσχυση τους με παιδαγωγικό και άλλο υλικό.   04/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος, καλεί τους συμμετέχοντες στους Πρόχειρους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς του Ιδρύματος, που διεξήχθησαν για την 1η & 5η Ομάδα Ειδών, εφόσον το επιθυμούν και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο (site) του Ιδρύματος, να αιτηθούν και λάβουν, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, από τα γραφεία του Ιδρύματος, αντίγραφα του Πρακτικού που συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με τη διευκρίνιση ότι η χορήγηση αντιγράφων των Πρακτικών θα γίνεται μόνο σε συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς αυτούς.   19/10/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του πρώην μέλους της Δ.Ε. Νικολάου Ρωκ - Μελά )

Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την Προσχολική αγωγή, με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του πρώην μέλους της Δ.Ε. Νικολάου Ρωκ - Μελά, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη. Ο εκλιπών, συνεχίζοντας μακρά οικογενειακή παράδοση, υπηρέτησε το Ίδρυμα επί είκοσι έξι (26) συνολικά έτη από τη θέση του μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής, με συνέπεια και εντιμότητα, συνέβαλε δε σημαντικά στην ευόδωση των καταστατικών σκοπών του Ιδρύματος.

Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος, αφού έλαβε υπόψη την παρουσία του, το ήθος, την εργατικότητα, την ευγένεια και τη συνολική προσφορά του προς το Ίδρυμα αποφάσισε ομόφωνα:
 1. Να εκπροσωπηθεί το Ίδρυμα στην κηδεία του εκλιπόντος από την Διαχειριστική του Επιτροπή.
 2. Εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ιδρύματος να παραστεί στην κηδεία.
 3. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και παράλληλα να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια και η θλίψη όλων  προς την οικογένειά του.
 4. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του.
 5. Να κατατεθεί χρηματικό ποσό προς ενίσχυση νηπιαγωγείου στη μνήμη του.
 6. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παραίτηση του κ. Βίκτωρα Θ. Μελά Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής. Με την προσφορά του για τριάντα τέσσερα χρόνια, υπηρέτησε άοκνα τους σκοπούς του Ιδρύματος, με κόπο και προσωπικές θυσίες, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην πρόοδο του Ιδρύματος σε όλους τους τομείς και διασφαλίζοντας την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, που αποτελούν διαχρονικά τη βάση της λειτουργίας του Ιδρύματος.
 

Copyright 2019

 

 

 

Ανακοίνωση [Φεβρουάριος 2018]

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα, ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με βιβλία. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις νηπιαγωγείων που έχουν ενισχυθεί από το Ίδρυμα κατά την προηγούμενη πενταετία.

Πατήστε εδώ ή έξω από το κουτί αυτό για να συνεχίσετε