Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξανδρούπολη

Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Στρατόπεδο <<ΠΑΤΣΟΥΚΑ>> στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.