Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξανδρούπολη

Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Στρατόπεδο <<ΠΑΤΣΟΥΚΑ>> στην Αλεξανδρούπολη.
Παρακάτω φωτογραφικό υλικό.