Νηπιαγωγείο Μεσοποτάμου

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος στις 10.09.2020 αποφάσισε τη χρηματοδότηση του έργου διαμόρφωσης αύλειου χώρου του Νηπιαγωγείου Μεσοποτάμου Δήμου Πάργας

Το έργο ολοκληρώθηκε 05.11.2021