Επισκευές νηπιαγωγείων

1ο Νηπιαγωγείο Μολάων

Νέα αίθουσα στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων

Διαβάστε περισσότερα

Α' Νηπιαγωγείο Σουφλίου

Εργασίες αποκατάστασης των ρωγμών λόγω σεισμού στο Α' Νηπιαγωγείο Σουφλίου και χρηματοδότηση αποπληρωμής συνθετικού ταπητα στον αύλειο χώρο του

Διαβάστε περισσότερα

13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής

Αντικατάσταση δαπέδου Νηπιαγωγείου Ν.Χηλής Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγείο Καρβουναρίου Δήμου Παραμυθιάς

Επισκευή Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Κατά την υλοποίηση του καταστατικού μας σκοπού χορηγήσαμε την κατασκευή παιδικής χαράς σε νηπιαγωγεία σε όλη την Επικράτεια.  

Διαβάστε περισσότερα

4ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων

Νεα αίθουσα στο 4ο Νηπιαγωγείου Τρικκαίων

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγείο Σοφάδων Καρδίτσας

Επέκταση Νηπιαγωγείου Σοφάδων

Διαβάστε περισσότερα