Εξοπλίζουμε Νηπιαγωγεία

Η καλύτερη ανταμοιβή για την προσφορά μας είναι τα ευχαριστήρια που μας στέλνουν τα παιδιά (κατασκευές, ζωγραφιές, κάρτες, επιστολές)