Διακηρύξεις και Παραρτήματα 2024

Παρακάτω οι διακυρήξεις και τα παραρτήματα:

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- ΒΙΒΛΙΑ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι_(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι_(ΒΙΒΛΙΑ)

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι_(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ_ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ)