ΨΗΦΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του πρώην μέλους της Δ.Ε. Νικολάου Ρωκ - Μελά )

Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την Προσχολική αγωγή, με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του πρώην μέλους της Δ.Ε. Νικολάου Ρωκ - Μελά, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη. Ο εκλιπών, συνεχίζοντας μακρά οικογενειακή παράδοση, υπηρέτησε το Ίδρυμα επί είκοσι έξι (26) συνολικά έτη από τη θέση του μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής, με συνέπεια και εντιμότητα, συνέβαλε δε σημαντικά στην ευόδωση των καταστατικών σκοπών του Ιδρύματος.

Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος, αφού έλαβε υπόψη την παρουσία του, το ήθος, την εργατικότητα, την ευγένεια και τη συνολική προσφορά του προς το Ίδρυμα αποφάσισε ομόφωνα:
  1. Να εκπροσωπηθεί το Ίδρυμα στην κηδεία του εκλιπόντος από την Διαχειριστική του Επιτροπή.
  2. Εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ιδρύματος να παραστεί στην κηδεία.
  3. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και παράλληλα να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια και η θλίψη όλων  προς την οικογένειά του.
  4. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του.
  5. Να κατατεθεί χρηματικό ποσό προς ενίσχυση νηπιαγωγείου στη μνήμη του.
  6. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος