ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα δεν θα δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με υλικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνισμού προμηθειών που έχει προκηρυχθεί, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και τα υλικά ενίσχυσης.