ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα δεν θα δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για την ενίσχυσή τους με υλικά, από σήμερα μέχρι και την 31-12-2017. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνισμού προμηθειών που έχει προκηρυχθεί, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και τα υλικά ενίσχυσης.