ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι, το Ίδρυμα άρχισε να δέχεται αιτήσεις νηπιαγωγείων για ενίσχυση τους με παιδαγωγικό και άλλο υλικό