ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παραίτηση του κ. Βίκτωρα Θ. Μελά Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής. Με την προσφορά του για τριάντα τέσσερα χρόνια, υπηρέτησε άοκνα τους σκοπούς του Ιδρύματος, με κόπο και προσωπικές θυσίες, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην πρόοδο του Ιδρύματος σε όλους τους τομείς και διασφαλίζοντας την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, που αποτελούν διαχρονικά τη βάση της λειτουργίας του Ιδρύματος.