1ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος στις 06.11.2018 αποφάσισε να συμβάλει στην ανέγερση ενός νέου Νηπιαγωγείου στην πόλη του Αλμυρού. Το υπο ανέγερση νηπιαγωγείο θα αποτελείται από τρεις αίθουσες διδασκαλίας,βοηθητικούς χώρους καθώς και από μεγάλο προαύλιο χώρο.