Εγκαίνια του 4ου Νηπιαγωγείο Μεσολόγγιου

 

Καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ ταχύτητας από την ημέρα έναρξης της κατασκευής εγκαινιάσαμε το 190ο Νηπιαγωγείο.
Η θεμέλιος λίθος τέθηκε στις 14.12.2012 και τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 18.12.2013.