1ο Νηπιαγωγείο Αγιάς Λάρισας

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος στις 12.02.2020 αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την επισκευή και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του 1ου Νηπιαγωγείου Αγιάς.

Συγκεκριμένα αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων- χρωματισμός αιθουσών- τοποθέτηση μονωτικού υλικού στη σκεπή και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Το 1ο Νηπιαγωγείο Αγιάς έχει ανεγερθεί με δαπάνες του Ιδρύματος  Βασιλείου Γ. Μελά, σε αρχιτεκτονική της εποχής του 1900.

Το έργο είναι υπο κατασκευή.