1ο Νηπιαγωγείο Μολάων

Στις 7 Αυγούστου 2017 ολοκληρώθηκε η επέκταση του 1ου Νηπιαγωγείου Μολάων , το οποίο έχει ανεγερθεί με δαπάνες του Ίδρυματος. 

Η νεά αίθουσα συνολικών διαστάσεων 93,60μ2 περιλαμβανει αίθουσα απασχόλησης νηπίων, χώρους υποδοχής και WC για νήπια και ΑΜΕΑ.