Νηπιαγωγείο Καρβουναρίου Δήμου Παραμυθιάς

Το Νηπιαγωγείο έχει κατασκευαστεί με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά (1920) και έχει υποστεί πολλές επισκευές από τότε μέχρι σήμερα με δαπάνες του Ιδρύματος.

Οι πιο πρόσφατες είναι :

2016 ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

2010 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

2003 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

2002 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ