Νηπιαγωγείο Βερβένων Βόρειας Κυνουρίας

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος στις 10.09.2020 αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την προμήθεια κ' τοποθέτηση εξοπλισμού και οργάνων παιδικής χαράς του Νηπιαγωγείου Βερβενών.


Το έργο ολοκληρώθηκε 29.07.2021