Νηπιαγωγείο Αγ. Παρασκευής Ζαγοράς

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος στις 06.11.2018 αποφάσισε τη χρηματοδότηση του έργου της επισκευής του Νηπιαγωγείου ΑΓ.Παρασκευής Ζαγοράς.

Το έργο ολοκληρώθηκε 15.07.2021