Νηπιαγωγείο Ραχών Στυλίδας

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος στις 12.02.2020 αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το έργο της επισκευής της  κτιριακής εγκατάστασης του  Νηπιαγωγείου Ραχών Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας.

Το έργο ολοκληρώθηκε 22.10.2021