Νηπιαγωγείο Σοφάδων Καρδίτσας

Τον Ιούνιο του 2011 ολοκληρώθηκε η επέκταση του Νηπιαγωγείου Σοφάδων Καρδίτσας και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου , το οποίο έχει ανεγερθεί πρόσφατα από το Ίδρυμα . Η επέκταση αυτή συνίσταται στην ανέγερση τρίτης αίθουσας διδασκαλίας.