14ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου Αττικής

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος στις 15.01.2020, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το έργο αντικατάστασης οργάνων παιδικής χαράς.

Το έργο ολοκληρώθηκε ατις 18.12.2020