Εξοπλίζουμε Νηπιαγωγεία

Φροντίζουμε για τη ξεκούραση των νηπίων και για το μεσημεριανό τους ύπνο στέλνουμε κρεβατάκια.